martedì 28 marzo 2017

When I say that your reward will be great in heaven, do not imagine that I am being trite…

Blessings all. Here is the last of four re-blogged posts on the crosses we are carrying. For your further edification, I also want to add a quote from Archbishop Fulton Sheen:
“There is in each of us a shadow-self, and a real-self. The shadow-self seeks only its own will and pleasure. The more we keep the sun behind us, the greater the length of the shadow, the less Christ is in our lives. Every pain patiently borne, every blow to self, shapes the real eternal self. It was the Crucifixion of Our Lord that prepared the way for His resurrection and Glory. Our Lord is weaving your heavenly robes for the heavenly nuptials, though you know it not, in moments that seem so loveless. You cannot see entirely God’s Plan for you. The uncharted ocean is before you, as you toss in the narrow cabin of your suffering; but the Divine Pilot is bringing you to port.” Archbishop Fulton Sheen Foundation (Lenten & Easter Inspirations)
https://pelianitoblog.wordpress.com/2017/03/28/when-i-say-that-your-reward-will-be-great-in-heaven-do-not-imagine-that-i-am-being-trite-2/

the sun wakes up

THE SUN WAKES UP: For much of the past month, the sun has been blank--no sunspots at all. This week is different. Two new spots are growing on the Earthside of the sun and they are crackling with C-class solar flares:
Big sunspot AR2644 has multiple dark cores as large as Earth and a 'beta-gamma' magnetic field that harbors latent energy for strong M-class explosions. So far the smaller sunspot, AR2645, is the more active of the two, producing C-flares at a 5x greater rate.
Is the sun really waking up--or just turning in its sleep? Stay tuned for updates.
Realtime Space Weather Photo Gallery

spaceweather.com

Dając się poganom zastraszyć, sami staną się jak poganie

Załaduj kopię Dając się poganom zastraszyć, sami staną się jak poganie:
czwartek, 27 marca 2014, godz. 14.30
Moja wielce umiłowana córko, jest Moim Pragnieniem, aby Moi wyznawcy, łącznie z chrześcijanami wszystkich konfesji, spędzali teraz więcej czasu w Moim Towarzystwie.
Jeżeli nawet jesteście przekonani, że jesteście blisko Mnie, diabeł podejmie wszelki wysiłek, aby was kusić do wszelkiego rodzaju nieprawości. Żaden z was nie ma tak silnej wiary, by przetrzymać wpływ złego ducha. Musicie starać się o to, aby spędzać więcej czasu na modlitwie, i to codziennie, i wykorzystać ten czas na zbudowanie wokół siebie pancerza, który jest wam potrzebny, aby się ochronić, o ile chcecie pozostać wiernymi Mnie. Jeżeli ze Mną nie rozmawiacie — poprzez Modlitwę i Sakramenty — osłabi was to i doprowadzi do tego, że nie będziecie pewni swojej Miłości do Mnie, co z kolei uczyni was podatnym na wątpliwości co do Mojego Nauczania, Moich Obietnic i Moich Możliwości. Próby — którym zostaniecie poddani, a które nadejdą wraz z nastaniem terroru, staną się udziałem Moich prawdziwych Wyznawców, którzy pozostaną zagorzale wierni Świętemu Słowu Bożemu — i próby te będą bardzo trudne.
Wolna wola została wam dana przez Boga jako wasze naturalne prawo, dane wam wraz z narodzinami, a jednak ci oszuści, którzy wtargną do Mojego Kościoła, będą usiłowali wam ją odebrać. Zostaniecie zmuszeni do akceptacji nieprawdy, zaprezentowanej wam pod pozorem nowych interpretacji Świętych Ewangelii, i jeżeli odważycie się to zakwestionować, zostaniecie oddaleni w nimbie niesławy. Tak wielu z was z powodu tchórzostwa, zaślepienia i błędnie rozumianego oddania wobec tych, co do których wierzycie, że prowadzą Moją trzodę, odnajdzie się, przyjąwszy tę fałszywą doktrynę.
Ta fałszywa doktryna, która zostanie wprowadzona, zostanie starannie zakamuflowana słowami miłości. Będą trzy sposoby, aby rozpoznać, że doktryna ta nie pochodzi ode Mnie. W pierwszej kolejności w centralnym punkcie umieści ona potrzeby grzeszników, głosząc, że musicie się modlić, żeby podnieść rangę praw człowieka, tak aby mógł on grzeszyć przed Panem. Po drugie zostaniecie poproszeni, aby przyznać, że grzech jest naturalną rzeczą oraz że nie wolno wam z jego powodu obawiać się przyszłości, gdyż Bóg nigdy nie odrzuci grzesznika, oraz że wszystkie Jego dzieci wejdą do Raju. Po trzecie zostanie wam powiedziane, że Sakramenty, które mają swój własny chrześcijański rodowód, muszą zostać tak dostosowane, aby przemówiły do pogan, którym się należy, aby ich prawa człowieka zostały uwzględnione w Oczach Bożych. Kiedy te rzeczy się wydarzą, będzie to oznaczać tylko jedno: Człowiek zaprezentuje na ołtarzach, wszędzie w Moich Kościołach, własną interpretację tego, jakie Zasady ustanowione Przez Boga mu odpowiadają, a jakie nie. Następnie będzie on oczekiwał, że Bóg nagnie się do jego wymagań. Więc w istocie to człowiek będzie wydawać polecenia Bogu, ponieważ będzie on wierzył, że jest większy ode Mnie.
Odrzucę te dusze ode Mnie precz, gdyż one już dłużej nie będą mogły nazywać siebie chrześcijanami. Dając się poganom zastraszyć, sami staną się jak poganie. Nie ma w Moim Królestwie miejsca dla tych, którzy się Mi tak nie zawierzają, jak ich tego nauczałem, kiedy chodziłem po Ziemi. W nadchodzących latach będzie wam trudno pozostać wiernym Mojemu Nauczaniu, ponieważ ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, wprowadzą was w poważny błąd, jak to jest przepowiedziane. Bądźcie ostrożni. Zważajcie, o zaakceptowanie czego — jako substytutu dla Mojego Świętego Słowa — zostaniecie poproszeni. Ci z prawdziwym rozeznaniem, udzielonym im z Mocy Ducha Świętego, natychmiast będą wiedzieć, kiedy te rzeczy mają miejsce. Inni nie będą pobłogosławieni, ponieważ nie zwracali uwagi na wszystko to, czego ich nauczałem. Znajdą się oni w bardzo ciemnym i samotnym miejscu, pozbawionym Mojej Obecności, Oświetlającej drogę Prawdy. Czas ten przybliża się bardzo szybko.
Wasz Jezus

WHY THE ENEMY HAS BEEN FIGHTING YOU SO HARDYOU ARE ABOUT TO SEE WHY THE ENEMY HAS BEEN FIGHTING YOU SO HARD!!

by Kevin
By Lana Vawser 
Many have been in an incredibly intense spiritual battle lately. There is a shifting and lifting taking place! There will be a very significant display of the winds of VICTORY, that will not only bring breakthrough and relief but clarity given to you as to how many KEYS have been given to you as you have been in battle. 
Many of you are coming out of the battle with an ABUNDANCE of keys of strategy that you are ABOUT TO SEE and use to set others free by His breaker anointing of victory!
I had a vision and saw many of you carrying BASKETS and BOUQUETS of KEYS of strategy and revelation that will also unlock all the enemy has stolen and see you released forth in sudden acceleration into the new ground and territory the Lord has for you. 
The battle has caged many of you in a place of not being able to "dream big". That is shifting and lifting! He has been healing your hearts of disappointments and He is breathing in LIFE again to HOPE and DREAM.  Those chains of OLD are breaking off and you are being given new shoes of victory to ZOOM by His Spirit further than before. 
There is a wave crashing in on you now, His wave of a significant fulfillment of dreams in your life. You are about to see WHY the enemy has been fighting you so hard. 
God is calling you up HIGHER, to not settle for second best, but to dream BIGGER than you have ever dreamed and see MIRACLES MANIFEST within them.
************************************************

The danger to the Existence of the Holy Eucharistl’Esistenza della Santa Eucaristia


Marzo 2013

28 marzo 2013 

Vi verrà mostrato il pericolo per l’Esistenza della Santa Eucaristia

http://www.templarisanbernardo.org/Eucaristia%20eucarestia%20templare%20PCCCIC.jpg
Mia amatissima figlia, tu ora comprendi quanto questa Missione sia detestata dal maligno. Devi, tuttavia, superare gli ostacoli crudeli posti davanti a te per rallentare la Mia Opera.
Vi verrà mostrato il pericolo per l’Esistenza della Santa Eucaristia tramite l’arroganza di coloro che si trovano all’interno della Mia Chiesa, il cui piano per cambiare la Verità è cominciato sul serio. Non importa che molti tra di voi deridano la Mia Missione per preparare le loro anime al Grande Giorno. Con il passare del tempo capirete che si tratta davvero di Me, Gesù Cristo, Colui che viene a voi al fine di servirvi.
Io Sono il vostro Signore ed il vostro Servo. Voi, Miei servitori consacrati, dovete ricordare il vostro ruolo e non dimenticarlo mai. In qualità di servitori, voi non potete essere anche i padroni, poiché se voi foste i padroni, non potreste servirMi. Molti di voi, nella Mia Chiesa, hanno dimenticato quello che fu insegnato loro. Essi hanno dimenticato la Parola di Dio.
La Mia Promessa è quella di provvedervi il Cibo della Vita – il Mio Corpo ed il Mio Sangue – tuttavia, voi, ancora una volta, Mi rinnegherete. Farete questo rimuovendo la Santa Eucaristia dal Tempio di Dio e la sostituirete con un cadavere.
La sostituzione sarà sottile e ci vorrà un po’ di tempo prima che voi possiate rilevare l’azione malvagia, che verrà imposta su di voi. Siccome il Mio Corpo, attraverso la Santa Eucaristia, vi sostiene, la morte del Mio Corpo – la Mia Chiesa – porterà la morte alle anime di coloro che Mi scartano.
Il tempo dell’abominio è molto vicino. Il tempo per scegliere tra la Mia Via o quella del falso profeta, è quasi sopra di voi. Osservate, ora, come la Verità verrà distorta dall’impostore. Osservate come egli si esalterà nei Miei panni, ma si rifiuterà di percorrere la via della Verità come un servo di Dio.
Il vostro Gesù

Àlzati, prendi la tua barella e cammina

+ Dal Vangelo secondo San Giovanni

Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici.
Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?». Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l’acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Àlzati, prendi la tua barella e cammina». E all’istante quell’uomo guarì: prese la sua barella e cominciò a camminare.
Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i Giudei all’uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: “Prendi la tua barella e cammina”». Gli domandarono allora: «Chi è l’uomo che ti ha detto: “Prendi e cammina”?». Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo.
Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco: sei guarito! Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell’uomo se ne andò e riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i Giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato.

Parola del Signore