sabato 22 aprile 2017

heads up

GOD IS GIVING YOU A HEADS UP..

By Lana Vawser
Pay attention to your dreams and ask God for wisdom and interpretation. There is a specifically an increase of “warning dreams” right now. Don’t fear! The Lord is uncovering the strategy of the enemy, so through your prayers and the power of the blood of Jesus, can disarm the assignments and attacks of the enemy. You are taking ground!

Ma essi non credettero

+ Dal Vangelo secondo San Marco

Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero.
Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch’essi ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non credettero neppure a loro.
Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura».

Parola del Signore


 http://radiovocedellasperanza.it/wp-content/uploads/2015/03/Sulla-via-di-Emmaus.png

Krucjata Modlitwy (46) – Uwolnij mnie z łańcuchów szatana

Załaduj kopię Krucjata Modlitwy (46) – Uwolnij mnie z łańcuchów szatana:
Piątek, 20.04.2012, godz.15.45
„O Jezu, jestem zagubiony,
Jestem zdezorientowany i czuję się jak więzień
Złapany w sieć, z której nie mogę uciec.
Ufam Ci Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą
I uwolnisz mnie z łańcuchów szatana i jego demonów.

Pomóż mi, gdyż jestem zagubiony.
Potrzebuję Twojej miłości dla dania mi siły
Uwierzenia w Ciebie i zaufania Tobie,
Tak bym mógł zostać uratowany od tego zła i mogło być mi
Pokazane Światło, tak bym nareszcie mógł odnaleźć pokój, miłość i szczęście.
AMEN.”

Wasz ukochany Jezus

Proszę, aby ci wszyscy, dla których te Orędzia są straszne i dezorientujące, teraz Mnie usłyszeli


Załaduj kopię Proszę, aby ci wszyscy, dla których te Orędzia są straszne i dezorientujące, teraz Mnie usłyszeli:
piątek, 19 kwietnia 2013,  godz. 17.00
Moja wielce umiłowana córko, jakże samotna jest ta Misja, mimo że setki tysięcy otaczają cię swoją miłością i swoimi modlitwami.
Kiedy będziecie pracować dla Mnie i zawierzać Mi siebie, całkowicie zapominając o sobie u Moich Stóp, będziecie się czuć bardzo osamotnieni. Spotkacie się z gniewem ze strony Moich wrogów, którzy nie będą wam dawali ani chwili spokoju. Ty, Moja córko, musisz teraz (uważnie) się temu przysłuchać, ofiarowuję bowiem wszystkim tym, którzy Mnie odrzucają, specjalny Dar, który w tych Słowach przekazuję Bożym dzieciom
Proszę, aby ci wszyscy, dla których te Orędzia są straszne i dezorientujące, teraz Mnie usłyszeli. Czy nie wiecie, jak bardzo was kocham, nawet kiedy macie do Mnie o to pretensje? Czy nie wiecie, że nigdy bym was nie ukarał za to, że nie akceptujecie tych Orędzi, przekazywanych wam tylko dlatego, abym mógł przygotować was i umocnić ze  względu na próby, które was oczekują? Czyż nie rozpoznajecie Mnie, waszego Jezusa, gdy tak do Was teraz wołam?
Ja Jestem waszym Zbawicielem i nie odrzuciłbym was precz, kiedy wasz umysł ogarniają wątpliwości. Jakże Ja mógłbym być na was zły, skoro wy Mnie kochacie i skoro zależy wam tylko na Prawdzie? Obecnie przygotowuję was na wyzwania, które przed wami stoją, gdy prześladowania Mojego Kościoła — jak to przepowiadają proroctwa — się ujawnią.
Abym więc mógł przyciągnąć was do Mojej Miłosiernej Miłości i oświecić wasze serca, ofiarowuję wam ten Dar. Obiecuję, że kiedy Mnie wezwiecie w ten sposób, to dzięki tej Modlitwie wasze wątpliwości co do tego, Kim Jestem Ja, który do was teraz mówię — zanikną. Ofiarowuję wam ten Dar, abyście poprzez wasze Modlitwy, które daję światu w tym czasie, mogli ocalić całą ludzkość.
Jeżeli przyjdziecie do Mnie, wolni od pychy oraz z otwartym i czystym sumieniem, to będziecie natychmiast wiedzieć, że został wam udzielony ten Dar. Jest to Dar Nawrócenia dla innych.
Krucjata Modlitwy (105) Dar Nawrócenia dla Innych
O Mój najdroższy Jezu, proszę,
za przyczyną miłości, którą mam dla Ciebie,
 przyjmij moją duszę, tak by zjednoczyła się z Tobą.
Weź Moją duszę i osłoń ją Twoim Duchem Świętym
oraz dopomóż mi ocalić poprzez tę Modlitwę
Tych wszystkich,  z którymi wchodzę w kontakt.
Otocz każdą duszę, którą napotykam,
Swoim Świętym Miłosierdziem
i udziel im zbawienia, którego potrzebują,
aby wkroczyć do Twojego Królestwa.
Usłysz moje modlitwy.
Wysłuchaj moich błagań i dzięki Twojemu Miłosierdziu
uratuj dusze wszystkich ludzi. Amen.
Tych z was, którzy rzucają na te Orędzia oszczerstwa i którzy je odrzucają, proszę, aby do Mnie przyszli. Ja ukażę wam Prawdę. Przyjmę was i udzielę wam pocieszenia. Zawsze będę was kochał, bez względu na to, jak Mnie obrażacie.
Wasz Jezus

Moje Nauki nie są skomplikowane

Załaduj kopię Moje Nauki nie są skomplikowane:
wtorek, 22 kwietnia 2014, godz. 20.00
Moja wielce umiłowana córko, niezależnie od tego, jak trudna jest ta Misja, Prawda musi przez cały czas zwyciężać.
Co to daje, kiedy przekręca się Moje Słowo? Czemu to służy? Jeżeli Moje Słowo i wszystko, czym Jestem i czym Będę, jest naginane do ludzkich zamysłów, to będzie to kłamstwo. Jaki sens miałaby Moja Śmierć na krzyżu, jeżeli nie miałaby was ona ocalić od grzechu? Pomimo Mojej okrutnej śmierci na krzyżu, jej znaczenie dla chrześcijan jest proste. Wybawiłem was od grzechu — ale tylko jeżeli Mnie prosicie, aby was wybawić. Kiedy Mnie o to nie prosicie, nie mogę was odkupić.
Jeżeli nie przyjmiecie Mnie, Jezusa Chrystusa, to nie będziecie w stanie poszukiwać Mojego Miłosierdzia. Ale jeżeli Mojego Miłosierdzia nie szukacie, to stanę przed wami i was będę błagał, abyście to uczynili — tak wielka jest Moja Miłość do was. Będę stał przed wami, grzesznikami, jak żebrzący król. Będę wam objawiał Prawdę, aż w końcu wasze oczy staną się otwarte i wówczas przejrzycie. Ci z was, którzy widzą Prawdę, wyciągną wtedy do Mnie swoje ramiona, a Ja przyjmę was do azylu Mojego Serca. Tak więc, skoro ci, którzy Mnie znają i zostaną ocaleni, posiadają tę przewagę, to także Ja udzielę wszystkim duszom wszystkich religii i wszystkich wyznań tej przewagi, że ukażę im Prawdę, zanim nadejdzie Mój Czas.
Nie zapominajcie nigdy o Mojej Prostocie. Nauczam was Prawdy w prosty sposób. Uczyłem was, abyście się miłowali, jak Ja was umiłowałem. Jeżeli nawzajem się miłujecie i traktujecie tak, jak wam pokazałem, będziecie Moi. Jeżeli innym nie okazujecie jednak miłości i respektu innym, ale wzajemnie się osądzacie w Moje Imię, wtedy nie możecie powiedzieć, że jesteście Moi. Moje Nauki nie są skomplikowane. I nie ma potrzeby, aby takimi były, bo, jeśli skupić się na tym, co najważniejsze, to Miłość jest sednem wszystkiego, czego nauczałem. Jeżeli nie macie w swoich sercach dla siebie Miłości, to nie możecie Mnie prawdziwie kochać. Jeżeli wypieracie się Miłości, wypieracie się i Mnie. A jeżeli wypieracie się Mojego Słowa, wówczas Miłość Boga nie może rozkwitać w waszych sercach.
Wasz Jezus

http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/04/22/moje-nauki-nie-sa-skomplikowane/

PAPA FRANCESCO: "Gesù si è fatto DIAVOLO"

MATTEO 12
 In quel tempo gli fu portato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva.  E tutta la folla era sbalordita e diceva: «Non è forse costui il figlio di Davide?».  Ma i farisei, udendo questo, presero a dire: «Costui scaccia i demòni in nome di Beelzebùl, principe dei demòni».
 Ma egli, conosciuto il loro pensiero, disse loro: «Ogni regno discorde cade in rovina e nessuna città o famiglia discorde può reggersi.

 https://dongabrieleamorth.files.wordpress.com/2014/09/gesu-scaccia-i-demoni.jpg?w=625


Ora, se satana scaccia satana, egli è discorde con se stesso; come potrà dunque reggersi il suo regno?  E se io scaccio i demòni in nome di Beelzebùl, i vostri figli in nome di chi li scacciano? Per questo loro stessi saranno i vostri giudici.  Ma se io scaccio i demòni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto fra voi il regno di Dio.  Come potrebbe uno penetrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue cose, se prima non lo lega? Allora soltanto gli potrà saccheggiare la casa.  

Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde.  Perciò io vi dico: Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata.  A chiunque parlerà male del Figlio dell'uomo sarà perdonato; ma la bestemmia contro lo Spirito, non gli sarà perdonata né in questo secolo, né in quello futuro. Se prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono; se prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce l'albero.  Razza di vipere, come potete dire cose buone, voi che siete cattivi? Poiché la bocca parla dalla pienezza del cuore.  L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, mentre l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae cose cattive.  Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio;  poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato».

 DIO NON GIOCA A DADI

Pope Francis WARNS All Commandment Keepers & Calls them COWARDS